Određivanje visine izdržavanja

PORODIČNO PRAVO

Određivanje visine izdržavanja

Poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih novčanih primanja dužnika izdržavanja, u kom slučaju visina izdržavanja po pravilu ne može da bude manja od 15% niti veća od 50% od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)