Određivanje visine doprinosa za izdržavanje

PORODIČNO PRAVO

Određivanje visine doprinosa za izdržavanje

Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)