Određivanje veštačenja

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje veštačenja

Za veštaka se određuju lica sa spiska stalnih sudskih veštaka, ali i druga lica kada postoji opasnost od odlaganja, a u slučaju kada postojeći nalaz i mišljenje veštaka sadrži nedostatke, veštačenje se ponavlja određivanjem drugog veštaka po službenoj dužnosti ili na predlog stranaka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)