Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

U vanparničnom postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost ili u postupku u kome se supsidijarno primenjuje Zakon o eksproprijaciji, procena tržišne vrednosti nepokretnosti koju vrši poreska uprava mora biti obrazložena.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)