Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

USTAVNO PRAVO

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost isključivo na osnovu procene koju vrši Poreska uprava, nije u skladu sa zakonom, jer zadatak Poreske uprave nije da određuje tržišnu cenu eksproprisane nepokretnosti, već da vrši njenu procenu, pri čemu je, u slučaju da se ne postigne sporazum o naknadi, jedino sud nadležan da u vanparničnom postupku odredi naknadu za eksproprisanu nepokretnost.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)