Odlučivanje Ustavnog suda po ustavnoj žalbi

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje Ustavnog suda po ustavnoj žalbi

Kada odlučuje po ustavnoj žalbi zadatak je Ustavnog suda da ispita da li je u konkretnom postupku od strane redovnih sudova primena procesnog, odnosno materijalnog prava bila proizvoljna ili diskriminaciona u odnosu na podnosioca ustavne žalbe, čime bi ukazao na očiglednu nepravičnost u postupanju redovnih sudova, a time i na povredu prava na pravično suđenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)