Odlučivanje po žalbi koja ne sadrži obrazloženje

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odlučivanje po žalbi koja ne sadrži obrazloženje

Drugostepeni sud je po službenoj dužnosti u obavezi da ispita odluku o krivičnoj sankciji u pobijanoj presudi, iako blagovremeno izjavljena žalba branioca okrivljenog ne sadrži obrazloženje, a ne da žalbu odbaci kao neblagovremenu ceneći blagovremenost prema datumu podnošenja dopune i obrazloženja žalbe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)