Odlučivanje o žalbi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odlučivanje o žalbi

Pogrešno tumačenje optuženog da su subota i nedelja neradni dani, pa da se ne računaju u rok za žalbu protiv presude su bez uticaja na donošenje odluke o odbacivanju žalbe kao neblagovremene kada je ista podneta posle zakonskog roka za izjavljivanje žalbe na prvostepenu presudu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)