Odlučivanje o pravu na naknadu zaposlenih u državnom organu

USTAVNO PRAVO

Odlučivanje o pravu na naknadu zaposlenih u državnom organu

O pravu na naknadu zaposlenih u državnom organu ne odlučuje sud, nego nadležni funkcioner u tom organu, a sudovi bi jedino bili nadležni da odlučuju o zahtevu za naknadu štete zbog nezakonitog i nepravilnog rada državnog organa kada bi taj organ neosnovano obustavio isplatu naknade, utvrđene u pojedinačnom, konačnom i pravnosnažnom aktu ili neredovno vršio isplate.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)