Odlaganje krivičnog gonjenja

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odlaganje krivičnog gonjenja

Rešenje javnog tužioca o odbačaju krivične prijave u situaciji kada je osumnjičeni u roku izvršio obaveze koje su propisane u odredbama o odlaganju krivičnog gonjenja može se smatrati “res iudicata” s obzirom da se u takvoj situaciji ne primenjuje odredba koja se odnosi na pravo oštećenog da podnese prigovor protiv odluke javnog tužioca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)