Odgovornost za štetu koju pretrpi sportista pri bavljenju sportskim aktivnostima

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za štetu koju pretrpi sportista pri bavljenju sportskim aktivnostima

Na odgovornost za štetu koju pretrpi sportista pri bavljenju sportskim aktivnostima, primenjuju se opšta pravila o odgovornosti za štetu, ali pravo na naknadu štete ne obuhvata onu štetu koja je, u skladu sa sportskim pravilima, rezultat uobičajenih opasnosti i rizika bavljenja određenom sportskom aktivnošću.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)