Odgovornost za naknadu štete nastalu od opasne stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost za naknadu štete nastalu od opasne stvari

Kada je tužena opština jedan od suvlasnika u stambenoj zgradi, a tužilac pretrpi štetu tako što je deo fasade zgrade otpao i povredio ga, tada postoji njena odgovornost za naknadu nematerijalne štete koju tu-žilac trpi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)