Odgovornost supružnika za dugove

PORODIČNO PRAVO

Odgovornost supružnika za dugove

U situaciji kada je otpremnicu – račun potpisala supruga koja je i preuzela robu, za preuzetu obavezu prema poveriocu solidarno odgovaraju i supruga i suprug. Poveriocu pripada pravo izbora, prema kojem od solidarnih dužnika će ostvariti svoje potraživanje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)