Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom

USTAVNO PRAVO

Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom

Odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na radu i u vezi sa radom zasniva se na principu pretpostavljene krivice, a ako se radi i o opasnoj stvari ili delatnosti, takva odgovornost je objektivne prirode i ne vezuje se za krivicu poslodavca, pa je na tužiocu samo da dokaže da je štetu pretrpeo obavljajući rad za poslodavca, a nikako nije na njemu procesni teret da dokazuje da je poslodavac kriv za nastalu štetu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)