Odgovornost izvođača i naručioca radova za štetu koja nastane u vezi sa izvođenjem radova

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost izvođača i naručioca radova za štetu koja nastane u vezi sa izvođenjem radova

Izvođač radova odgovara za štetu koju počini trećim licima u vezi sa izvođenjem radova na izgradnji objekta solidarno sa naručiocem, po principu objektivne odgovornosti zbog obavljanja opasne delatnosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)