Odgovor na optužnicu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odgovor na optužnicu

Odgovor na optužnicu nije pravni lek protiv sudske odluke već pravno sredstvo za proveravanje postojanja dovoljno osnova za vođenje krivičnog postupka, te vanraspravno veće prilikom odlučivanja o odgovoru na optužnicu nije ovlašćeno da se upušta u ocenu spornih činjenica koje se tiču vinosti okrivljenog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)