Odgovor na optužnicu i novoangažovani branilac

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odgovor na optužnicu i novoangažovani branilac

Ukoliko u toku roka za izjavljivanje odgovora na optužnicu okrivljeni angažuje novog branioca koji dostavi punomoćje, tom braniocu se mora dostaviti i optužnica na odgovor.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)