Odbijanje zahteva za rehabilitaciju

REHABILITACIONO PRAVO

Odbijanje zahteva za rehabilitaciju

Kada se vodio krivični postupak u toku 1952. godine protiv okrivljenog, čija se rehabilitacija sada traži, po pravilima i principima Krivičnog prava uz korišćenje svih prava okrivljenog, tada nema mesta rehabilitaciji toga lica shodno Zakonu o rehabilitaciji.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)