Odbacivanje žalbe protiv rešenja kao neuredne

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbacivanje žalbe protiv rešenja kao neuredne

Kada optuženi u žalbi protiv rešenja o produženju pritvora ne navodi konkretne razloge već sadržinu žalbe čine samo stihovi, takva žalba će se odbaciti kao neuredna.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)