Ocena zakonitosti rešenja o razrešenju predsednika komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u opštini

UPRAVNO PRAVO

Ocena zakonitosti rešenja o razrešenju predsednika komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u opštini

Rešenje o razrešenju predsednika komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u opštini, je pojedinačni akt o razrešenju dužnosti lica u izbornim zvanjima u lokalnoj samoupravi i ima karakter upravnog akta protiv koga se može voditi upravni spor u smislu odredbe člana 4. Zakona o upravnim sporovima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)