Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava

OBLIGACIONO PRAVO

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, ali ako je ugovorom o prodaji predviđena obaveza kupca da izvrši ovu obavezu prodavca, takva odredba ugovora ne gasi zakonsku obavezu prodavca da plati porez, ali između ugovornih strana ima dejstvo preuzimanja ispunjenja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)