Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih – kao pravo i obaveza

UDK: 331.1-051:37.018.48

OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH – KAO PRAVO I OBAVEZA1)
Dr Vesna Bilbija, savetnik, Upravni sud Republike Srbije, Odeljenje u Novom Sadu.

Rezime: Iako Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu iz jula 2014. godine, nisu obuhvaćene odredbe poglavlja IV Zakona o radu, koje nosi naziv „Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje“, pogrešno bi bilo zaključiti da je ova oblast statična. U savremenim uslovima poslovanja, očekivanje zagarantovanog radnog mesta je nestalo i zamenjeno je zahtevom da se zaposleni stalno dokazuju na konkurentnom i zahtevnom tržištu. Ovo naročito u kontekstu trenda produženja životnog veka, kada mnoge veštine i radne sposobnosti brzo postaju prevaziđene, zahtevajući od zaposlenih da pohađaju različite obuke, permanentno se usavršavaju i prilagođavaju. Princip doživotnog učenja, lifelong learning principle, nalazi široku primenu u oblasti radnog prava, a tradicionalno blisku vezu rada i obrazovanja, čini još bližom.
U ovom radu je ukazano na neraskidivu vezu rada i obrazovanja, te činjenicu da je obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje, istovremeno pravo zaposlenog i njegova obaveza.
Pored toga, ukazano je na potrebu daljeg obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja onih koji primenjuju pravo, prevashodno u oblastima prava koja se najdinamičnije razvijaju.

Ključne reči: obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje, princip doživotnog učenja, diskriminacija.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)