Obim ispitivanja prvostepene presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Obim ispitivanja prvostepene presude

Kada se žalbom javnog tužioca pobija pravna ocena dela za koje su optuženi oglašeni krivim a ne i odluka o krivičnoj sankciji, drugostepeni sud nema zakonskih mogućnosti da optužene osudi na strožu kaznu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)