Obavezivanje privatnog tužioca na plaćanje troškova krivičnog postupka

USTAVNO PRAVO

Obavezivanje privatnog tužioca na plaćanje troškova krivičnog postupka

Protivna je standardima pravičnosti odluka Apelacionog suda kojom je privatni tužilac obavezan na plaćanje svih troškova krivičnog postupka u slučaju oslobađanja okrivljenog od optužbe usled toga što je u toku sudskog postupka izmenama Krivičnog zakonika dekriminalizovano krivično delo koje je bilo predmet optužbe.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)