Obaveza zaključenja ugovora o radu

RADNO PRAVO

Obaveza zaključenja ugovora o radu

Ugovor o radu zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad u pismenom obliku, a ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)