Obaveza privatnog tužioca da naknadi troškove postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Obaveza privatnog tužioca da naknadi troškove postupka

Kada je optužba odbijena zbog toga što je nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja, obaveza privatnog tužioca da naknadi troškove krivičnog postupka postoji isključivo u situaciji kada je nastupanje zastarelosti posledica odugovlačenja koje se može pripisati njegovoj krivici.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)