Obaveza Garantnog fonda da plati štetu po osnovu ugovora o obaveznom osiguranju vozila

OBLIGACIONO PRAVO

Obaveza Garantnog fonda da plati štetu po osnovu ugovora o obaveznom osiguranju vozila

Obaveza Garantnog fonda da plati štete iz člana 99. Zakona o osiguranju imovine i lica, ne zasniva se na ugovoru o obaveznom osiguranju vozila već na zakonu, a kako Garantni fond nije sukcesor osiguravača, to na njega ne prelaze prava osiguravajuće organizacije na regres prema odgovornom licu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)