Obaveza fizičkog lica – nerezidenta Republike Srbije da prijavi imovinu podložnu oporezivanju

UPRAVNO PRAVO

Obaveza fizičkog lica – nerezidenta Republike Srbije da prijavi imovinu podložnu oporezivanju

Fizičko lice – nerezident Republike Srbije je dužno da u roku od 10 dana od dana sticanja imovine podložne oporezivanju obavesti Poresku upravu o licu koje je njegov poreski punomoćnik.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)