Obaveza čuvanja tahografskih listića i ispisnica u propisanom roku

PREKRŠAJNO PRAVO

Obaveza čuvanja tahografskih listića i ispisnica u propisanom roku

Novčanom kaznom u iznosu od 80.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik ako ne čuva tahografske listiće i ispisnice po hronološkom redu i u čitkom obliku u propisanom roku, ili iste ne pruži na uvid na zahtev nadležnog organa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)