Nužna odbrana

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nužna odbrana

Kada je oštećeni napao okrivljenog tako što ga je uhvatio svojom rukom za njegovu levu ruku iznad lakta i povukao ga, a flašu koju je držao iza leđa u desnoj ruci, podigao iznad glave, pa je okrivljeni udario oštećenog u predeo lica zatvorenom šakom usled čega je oštećeni pao i glavom udario o sto i o pod i tom prilikom zadobio teške telesne povrede opasne po život usled kojih je posle nekoliko dana nastupila i smrt, okrivljeni je u toj situaciji odbijao istovremeni protivpravni napad i postupao u nužnoj odbrani.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)