Novi Zakon o opštem upravnom postupku – Prvostepeni upravni postupak

UDK: 35.077.3(497.11)

NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
Prvostepeni upravni postupak
Ruža Urošević, sudija Upravnog suda.

Rezime: Novi Zakon o opštem upravnom postupku čija primena počinje 1. 6. 2017. godine, predstavlja osnovni zakon za postupanje u svim upravnim stvarima, s tim da se pojedina pitanja upravnog postupka mogu posebnim zakonima urediti ako je to u pojedinim oblastima neophodno, ako je takvo uređivanje u saglasnosti sa osnovnim načelima određenim ovim zakonom i ako se time ne smanjuje nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih ovim zakonom. Zbog toga je naročito važno da celokupna pravnička javnost bude upoznata sa pravilima postupka propisanim ovim zakonom, a posebno sa pravilima koja se odnose na prvostepeni upravni postupak (pokretanje i tok postupka, donošenje i sastavne delove rešenja i zaključka), čemu je posvećen pretežni deo zakonskih normi.

Ključne reči: prvostepeni upravni postupak,prvostepeni organ, rešenje, zaključak.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)