Novčana kazna za pravna lica de lege lata i de lege ferenda (I deo)

UDK: 343.271(497.6)

NOVČANA KAZNA ZA PRAVNA LICA DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA (I deo)
Dr Miodrag Bukarica, tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Rezime: U zakonodavstvima zemalja koje poznaju institut odgovornosti pravnih lica za krivična djela, novčana kazna predstavlja standardnu kaznu za pravna lica. Ova kazna se i u sudskoj praksi najčešće izriče, pa je stoga interesantno istražiti da li su zakonodavstva u Bosni i Hercegovini uslove za izricanje novčane kazne postavila na odgovarajući način.
Autor u radu daje pregled uslova za izricanje novčane kazne iz više odabranih zakonodavstava u svijetu i zakonodavstava u Bosni i Hercegovini, te komparativnom metodom i uz primjenu egzaktnih kriterija, ispituje da li uslovi koje propisuju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini omogućavaju ostvarenje opšte svrhe izricanja sankcija i svrhe kažnjavanja pravnih lica. Na kraju, iznosi svoj stav o propisanim uslovima, ukazuje na nedostatke i potrebu redefinisanja, te predlaže konkretne izmjene zakonske regulative.

Ključne riječi: srazmjernost, ekonomska snaga, svrha.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)