Ništavost ugovora o zajmu zbog visoko ugovorene kamate

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Ništavost ugovora o zajmu zbog visoko ugovorene kamate

Ugovorena kamata od 30% jeste visoka i zelenaška, ali zbog toga ugovor o zajmu nije ništav, već oštećeni može da zahtijeva da se kamata smanji na pravičan iznos.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)