(Ne)savjesnost i (ne)poštenje ugovora o kreditu u švajcarskom franku

UDK: 336.717.061
347.455
347.95(497.6)

(NE)SAVJESNOST I (NE)POŠTENJE UGOVORA O KREDITU U ŠVAJCARSKOM FRANKU
Prof. dr Milan Blagojević, sudija Okružnog suda u Banjaluci i redovni univerzitetski profesor ustavnog prava.

Rezime: Predmet ovog rada je nedavna odluka Vrhovnog suda Republike Srpske u kojoj je taj sud po prvi put zauzeo stav o valjanosti ugovora o kreditu u švajcarskom franku. Sud je u toj odluci zauzeo ne samo stav da je valjana odredba tih ugovora o valutnoj klauzuli u švajcarskom franku, već je otišao i dalje od toga rekavši da se radi o dozvoljenoj odredbi koja ovim ugovorima daje karakter aleatornih ugovora. U radu je izloženo kritici ovo stajalište Vrhovnog suda Republike Srpske, s obzirom na to da ugovor o kreditu prema važećem zakonodavstvu nema niti može imati u bilo kom svom dijelu aleatorni karakter.

Ključne riječi: savjesnost, poštenje, nesavjesnost, nepoštenje, ugovor o kreditu, aleatorni ugovor.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)