Nepristrasan sud

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Nepristrasan sud

Povrijeđeno je apelantkinjino pravo na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda pred nepristrasnim sudom jer je u istom predmetu isti sudija učestvovao u sastavu vijeća u kom je donesena odluka o žalbi kojom je ukinuta prvostepena presuda i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak, kao i u sastavu sudskog vijeća koje je odlučivalo o reviziji u ponovljenom postupku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)