NEPOVJERENJE GRAĐANA U VLADAVINU PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

OGLEDI BOSNA I HERCEGOVINA

UDK: 347.962(497.6)
COBISS.SR-ID 43904009

NEPOVJERENJE GRAĐANA U VLADAVINU PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI
* Dr sc. Amela Čolić, vanr. prof. Univerzitet u Bihaću Pravni fakultet Bihać.

Rezime: Posljednjih godina percipira se visok stepen nepovjerenja građana u vladavinu prava (pravosudni sistem) Bosne i Hercegovine. S obzirom da se radi o vrsti državne djelatnosti koja je stub svakog demokratskog društva čije „armature“ gradi vladavina prava, jasno je da slab pravosudni sistem predstavlja rizik za vladavinu prava i demokratski sistem. Upravo to je uzrok koji za posljedicu ima nestabilnost društva, izostanak zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, izostanak podrške u socijalno-ekonomskom razvoju, borbi protiv korupcije, investicijama i pravnoj sigurnosti generalno. Posljedično smo daleko od napredovanja u postizanju evropskih standarda i ispunjavanju obaveza iz Reformske agende, Strukturnog dijaloga o pravosuđu i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U stabilnim sistemima, vlast/donosioci odluka provode reforme na način da nezavisnost i odgovornost prema javnosti ulijeva povjerenje građana u vlastite institucije. Takve vodeće snage u reformskim procesima i odgovornosti prema građanima u BiH nema. Izazovi za vladavinu prava u BiH sa kojima se ne uspijevamo nositi su: pravosuđe u službi građana, pravo na pravdu i sigurnije okruženje vladavine prava, osiguranje integriteta, efikasnog i nezavisnog pravosuđa u BiH, kao i slabosti samog ustavnog okvira. Građani u BiH ne vjeruju pravosuđu zbog korupcije, sukoba interesa, osjećaja nesigurnosti i izostanka vidljivih rezultata reformskih procesa.

Ključne riječi: vladavina prava, Visoko sudsko i tužilačko vijeće, institucionalna prezasićenost, uvjerljive reforme.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)