Nepostojanje doprinosa oštećenog nastanku štete

OBLIGACIONO PRAVO

Nepostojanje doprinosa oštećenog nastanku štete

Kada je tuženik, radi izvođenja radova na toplifikaciji dela grada, postavio drveni most na koji je tužilja kročila i pala zajedno sa mostom u kanal, nema doprinosa tužilje nastanku štete.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)