Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Kada je okrivljeni na glavnom pretresu potvrdio da mu je svedok u dva navrata za opojnu drogu marihuanu dao po 600 dinara, ali da mu je isti svedok naplaćivao usluge oko popravke mobilnog telefona, neosnovani su navodi žalbe da nema dokaza da je okrivljeni držao opojnu drogu radi dalje prodaje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)