Neosnovanost prigovora mesne nenadležnosti u sporovima o naknadi štete

PROCESNO PRAVO

Neosnovanost prigovora mesne nenadležnosti u sporovima o naknadi štete

U situaciji kada je štetna posledica nastupila na području osnovnog suda kojem je tužba podneta neosnovan je prigovor mesne nenadležnosti tog suda istaknut od strane tuženog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)