Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi

Da bi postojalo navedeno krivično delo optužnica i izreka prvostepene presude moraju da sadrže opis namere odlaska migranata u stranu državu što predstavlja tranzit.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)