Nastavak neosnovano prekinutog postupka

PROCESNO PRAVO

Nastavak neosnovano prekinutog postupka

U situaciji kada je parnični sud na zahtev tužioca neosnovano prekinuo postupak do okončanja upravnog postupka za davanje saglasnosti za promenu namene parcele na kojoj se nalazi objekat tužilje, nije bilo mesta odbijanju predloga tužioca da se nastavi prekinuti postupak, već je u takvoj situaciji trebalo usvojiti takav predlog.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)