Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

Usmeni dogovor postupajućeg sudije i osuđenog na koje utakmice se odnosi zabrana prisustvovanja fudblskim utakmicama je bez uticaja na drugačiju odluku suda u postupku opoziva uslovne osude ukoliko je to suprotno navodima pravnosnažne presude.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)