Nasilje u porodici i umišljaj učinioca

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici i umišljaj učinioca

Ne može se prihvatiti zaključak prvostepenog suda da nema umišljaja kod okrivljene za izvršenje krivičnog dela nasilje u porodici koje je učinila prema svojoj svekrvi, kada između njih postoje poremećeni porodični odnosi, tako što je ušla u sobu oštećene, vređala je i udarila joj dva šamara.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)