Nasilje u porodici

PORODIČNO PRAVO

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici podrazumeva svako ponašanje koje odstupa od standarda uobičajenog ophođenja i komuniciranja sa članovima porodice, pa nije u svakom slučaju neophodno postojanje određenog kontinuiteta u takvom postupanju već je u određenim situacijama dovoljan i jedan akt takvog ponašanja koje ima karakter nasilja u porodici.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)