Nasilje u porodici

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilje u porodici

Krivično delo nasilje u porodici nema za predmet samo zaštitu fizičkog integriteta oštećenih lica – članova porodice, već i njihovo spokojstvo i duševno stanje, te se namera i radnje optuženog utvrđuju i u tom smislu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)