Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Kod krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti bitno je da je upotrebljena pretnja ozbiljna i moguća i da se istom stavlja u izgled službenom licu da će se napasti na njegov telesni integritet, pri čemu se ozbiljnost i mogućnost pretnje ocenjuje sa aspekta lica kojem je upućena, a sam način na koji je pretnja izvršena nije od značaja za postojanje iste, dakle može biti izvršena i verbalno.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)