Naknada zarade za prekovremeni rad u vidu rada po pozivu

USTAVNO PRAVO

Naknada zarade za prekovremeni rad u vidu rada po pozivu

Činjenica da je prekovremeni rad u vidu rada po pozivu uveden kod zdravstvene ustanove, ne znači automatsko ostvarivanje prava na naknadu za ovako obavljeni rad, već se naknada može ostvariti samo u slučaju da je takvog rada i bilo.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)