Naknada za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Naknada za eksproprisanu nepokretnost

Naknada za eksproprisanu nepokretnost određuje se u novcu prema tržišnoj ceni zemljišta, ako zakonom nije drugačije određeno, a procenu tržišne cene vrši organ nadležan za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnostima.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)