Naknada za advokatske usluge i uspeh u sporu

PROCESNO PRAVO

Naknada za advokatske usluge i uspeh u sporu

Stranke su zaključile ugovor o nalogu po kome se tužilac obavezao da zastupa tužene u parničnom i izvršnom predmetu, a tuženi su se obavezali da tužiocu isplate naknadu po advokatskoj tarifi. S obzirom da tuženi tužiocu nisu isplatili naknadu za izvršene advokatske usluge u navedenim predmetima, to su isti dužni da isplate ovaj dug tužiocu.
Tuženi je dužan da plati naknadu za pružene advokatske usluge, bez obzira da li je ili nije uspeo u sporu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)