Naknada troškova žalbenog postupka zaštite izbornog prava pred Upravnim sudom

UPRAVNO PRAVO

Naknada troškova žalbenog postupka zaštite izbornog prava pred Upravnim sudom

Zakonom o lokalnim izborima nije utvrđeno pravo na naknadu troškova žalbenog postupka zaštite izbornog prava pred Upravnim sudom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)